Viktig information!

Vi har fått ett nedslag på vårt senaste vattenprov. Det innehöll för höga värden av bakterier. Detta innebär att vi rekommenderar att ni kokar vattnet tills nästa provsvar kommer. Det har gått fem dagar sen provet togs. Vi återkommer naturligtvis när vi har fått nästa provsvar.
Vi tar tre nya prover på måndag och kommer att ta dessa på olika ställen i byn.
Vänligen sprid detta till medlemmar till Vännfors centrala vattenförening.

Styrelsen genom Greger Sjöström ordförande

Vattenläcka

Det är en läcka på vattenledningen från borrhål 2 nu på söndag kväll. Dessutom har Vattenfall grävt av en annan ledning så vattnet kan vara lite grumligt. På onsdag morgon kommer det en grävare som ska laga läckan.

 

Vattenläcka

Idag upptäcktes en mindre vattenläcka vilket resulterade i att några i byn tappade trycket i kranarna. Nu under kvällen är även vattnet missfärgat. Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta kan medföra.
Läckan lagades snabbt.

// Styrelsen för vattenföreningen

Information från Vattenföreningen

Vattenföreningen har påbörjat arbetet med vårt vattenproblem. Vi kommer att anlita en vattenkonsult som ska hjälpa oss till en lösning. Under veckan kommer även tillsyningsmännen att rengöra vattenreservoaren. Detta kan eventuellt medföra ökad grumlighet i vattnet under senare delen av veckan.