Vill du engagera dig?

Byaföreningen behöver fler engagerade för att kunna fortsätta driva och utveckla aktiviteter för byns invånare. Kanske har du förslag på någon ny aktivitet som du vill arrangera eller du vill engagera dig i någon av de befintliga aktiviteterna. Maila info@vannfors.se

Vännforsrodden är vårt årliga arrangemang på midsommardagen. Om tävlingen ska leva vidare behöver vi fler som engagerar sig.Vill du vara med och arrangera Vännforsrodden

Vannforrodden 2015

Vannforrodden 2015

vartannat år? Kontakta valberedningen innan 10 februari. Lars-Gunnar Helgesson, tel. 400 61, eller Micael Abrahamsson, tel. 070-204 87 61 eller maila info@vannfors.se