Öppet möte om Vännforsroddens framtid

Kära bybor, nu är rodden i fara!

Torsdag den 16/3, 18:30 bjuder Styrelsen samt de båda rodd-kommittéerna in till öppet möte i missionshuset angående Vännforsroddens framtid.

Under en lång tid är det samma eldsjälar som har sett till att rodden har

Vannforrodden 2015

kunnat genomföras så att nu är det hög tid att låta några av dem lämna över till nya förmågor.

Mötets mål är att ha en öppen diskussion kring rodden som arrangemang samt att loda för att se om det inte finns bybor som kan tänka sig att engagera sig, tillsammans med andra för att denna nu 39 åriga tradition ska kunna leva vidare.

Värt att beakta är att rodden numera är den i särklass största inkomstkällan för byaföreningen, som möjliggör allt ifrån midsommarfirande, Vännfors fart & fisk, skidspår, lekplatser, badplatsen mm. Om man har ideér, synpunkter och engagemang ska man inte tveka! I dagsläget är allt välkommet.

Väl mött/ Vännfors samlade byaförening.