Vännforsens naturreservat

Här hittar du Vännforsens naturreservat med härliga stigar, utkiksplats och grillstuga. Vännforsen är den nedersta forsen i Vindelälven. Naturreservatet som bildades 1978 är beläget på den östra sidan av forsen. Sedan 1995 är området även skyddat av Natura 2000.

Området närmast älven är beväxt med äldre tall-, gran och lövskog med inslag av mindre grupper yngre skog. Den sällsynta älvstarren växer i några källdrag. Inom området finns välutbildade, höga nipor. Strandzonen har en frodig skogsremsa med förhållandevis stor andel död ved som är lämnad till insekter och svampar. (källa: Länsstyrelsen)