EFS

Missionshuset 2004

EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Här hittar du inlägg från Vännfors EFS. 

Missionshuset

Missionshuset ca 1950

I Vännfors finns ett missionshus som fungerat som kyrkolokal under flera decennier. Missionshuset, då kallat bönhus, renoverades i början av 1950 talet. Här kan du läsa en avskrift av Ivan Palms tal vid återinvingngen av bönhuset 1952. Idag fungerar missionshuset som samlingslokal för allehanda aktiviteter i byn.

 

Boka missionshuset?

Bokningar görs hos Susan Palm   Mobilnr: 070-2166678  eller 0935-40008

Priser:
Entréplan: 500 kr
Projektor: 100 kr
Lilla salen och kök: 200 kr
Lilla salen: 100 kr
Dop: 500 kr för ej medlem i EFS
Källaren: 200 kr
Källare och kök (uppe) 200 kr + 100 kr.

De som hyr ansvarar för städning av de lokaler som använts. Susan informerar kring städningen, när lokalerna hyrs.

Program Vännfors  EFS våren 2017

 • Fre 6 jan kl 17 Grötfest med Kristina Eriksson, lotteri
 • Lör 4 feb kl 16 Lördagssoppa med Henrik Bergner som talar över ämnet: Varför reser romerna 300 mil?
 • Sön 12 feb kl 14 Årsmöte Vännfors EFS  Per-Ivan Palm  m.fl
 • Ons 15 feb kl 19 Veckomässa  Per Ivan Palm
 • Fre 24 feb kl 19 Amanda Wisselgren, deltagare i ung i världsvida kyrka berättar om erfarenheter från Filippinerna
 • Lör 18 mars kl 18 När påven möter Luther – Maria Garcia Palm och Per-Ivan Palm berättar från det ekumeniska mötet i Lund
 • Tors 23 mars kl 13 Söndagsskolsånger med Kristina Eriksson
 • Ons 29 mars kl 19 Veckomässa Per-Ivan Palm
 • Sön 9 april kl 16 Missionsmiddag  Pepparsås, ris
 • Fre 21 april kl 19 Kvinnor och män i Bibeln med Samuel Örnberg
 • Sön 30 april kl 19.30 Valborgsmässofirande, Per-Ivan Palm , Per Wållberg  och  Vännforskören
 • Ons 17 maj kl 18 Veckomässa Per-Ivan Palm
 • Lör  10 juni kl 12-14 Sommarcafé de luxe med jättegott fika, lotteri, Ivars band
 • Midsommardagen  24 juni kl 11 på ”Lunn”, Midsommargudstjänst