Vännfors byamän

Här kan du läsa inlägg från Vännfors byamän. 

Kräftpest i Umeälven och Vindelälven – lägesrapport och handlingsplan

Kräftpest började misstänkas i Umeälven och Vindelälven 2009. 2011 konstaterades förekomsten av kräftpest.

Under sommaren och hösten 2013 kommer ansträngningar att göras primärt i syfte att lokalisera källan till kräftpesten. Enligt länsstyrelsen bedömning är det osannolikt att smittan kommer från något annat än olagligt utplanterade signalkräftor i eller uppströms det område inom vilket smittan konstaterats (från havet upp till övre delen av Vännforsen). Både provfisken i syfte att fånga signalkräftor men även inventera flodkräftor samt sumpning av osmittade flodkräftor kommer att genomföras. Liksom tidigare år önskar länsstyrelsen att det goda samarbetet med berörda fiskevårdsområden kan fortgå. På grund av att smittan nu hittas längre uppströms än tidigare kommer det av länsstyrelsen förklarade kräftpestområdet utökas till att preliminärt gälla från havet upp till kraftledningen just uppströms Vännforsens forsnacke i Vindelälven (Fig. 1) och i Umeälven upp till kraftverksdammen i Pengsjö.

Figur 1
Provfiskelokaler i Spöland med närområde under 2012.

Läs mer här.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Larsson, Länsstyrelsen i Västerbotten, Naturvårdsenheten
Storg. 71B, 901 86 Umeå
Tel: 090-10 72 12 / 070-326 76 16
E-post: stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

Provfiskelokaler i Spöland med närområde under 2012.