Om Vännfors

Vännfors är en by i Vännäs kommun, belägen ca 15 km från tätorten vid nedre delen av Vindelälven. Vännfors är uppdelat i två delar, Vännfors och Västra Vännfors som ligger på var sin sida om älven. Byn är har en historia som åtminstone går tillbaks till 1540-talet, fortfarande med en lysande framtid.

Vännforsens naturreservat

Här hittar du Vännforsens naturreservat med härliga stigar, vandringsleder och grillstuga. Vännforsen är den nedersta forsen i Vindelälven. Läs mer…

Vännforsleden

Våren 2012 fick Vännfors byaförening stöd från länsstyrelsens LONA-projekt till att ”bygga ihop Vindelälvsleden och Vännfors naturreservat med en vandringsled.” Läs mer…

Historia

Vännfors är en av tolv vännäsbyar som omnämns i de äldsta skattelängderna över Umeå socken (från 1540-talet). Den första kända beskrivningen av byn är dock från 1785, då en lantmästare i samband med byns avvittring (avskiljning av byamark från kronomark) beskrev byn och även upprättade en byakarta.

Omslaget till boken ”Minnen från Vännfors”

I boken ”Minnen från Vännfors” beskrivs den senare delen av byns historia. Boken handlar om personer och händelser från Vännfors. Lennart Åström har varit huvudförfattare. Boken bygger på minnen och berättelser från en grupp Vännforsbor som träffats under tiden 2000-2010. Skildringarna omfattar ett rikt persongalleri av människors liv och leverne och speglar en epoks traditioner och sedvänjor. Fler böcker om Vännfors hittar du här.

Vännfors idag

Idag är Vännfors en levande och aktiv by. Det finns sju aktiva föreningar som du kan läsa mer om här. Varje år anordnas en roddtävling mellan byarna längs nedre delen av Vindelälven på midsommardagen, vännforsrodden.