MEDLEMSMÖTE OM VÄNNFORSRODDEN

På årsmötet för byaföreningen beslutades att hålla ett medlemsmöte angående Vännforsroddens framtid. Diskussionen har pågått under ett antal år om huruvida vi ska fortsätta driva Vännforsrodden. 

Styrelsen för Vännfors byaförening bjuder därför in till medlemsmöte måndag 3 april kl 19 i Vännfors missionshus

Följande förslag lyftes på årsmötet: 

  • Att lägga ned Vännforsrodden
  • Att låta någon annan förening ta över 
  • Att vi hittar personer i byn som vill driva Vännforsrodden vidare

Styrelsen har även diskuterat möjligheten att att arrangera Vännforsrodden vart annat år själv och att en annan förening ges möjlighet att arrangera vart annat år mot hyra av båtarna.

Syftet med mötet är att komma fram till ett slutligt beslut kring Vännforsroddens framtid. Mötet är därför din chans att påverka. 

Om du är förhindrad att närvara  men vill framföra ett förslag kan du kontakta styrelsen på info@vannfors.se 

Vännforsrodden

Vännforsrodden går traditionsenligt av stapeln på midsommardagen kl 13.00.

Vännforsrodden är en roddtävling inspirerad av timmerflottningen på Vindelälven som arrangerats i drygt 40 år. Tävlingen består av en lagstafett där sträckor med enskild rodd (en roddare) och dubbelrodd (två roddare) varvas. Vännfors byaförening har sju specialbyggda båtar av den typ s som användes i timmerflottningen för tävlingen.

Mat, fika, lotter och livemusik finns på plats. Inträde 50 kr för vuxna, barn gratis.

I år går 50% av intäkterna till de krigsdrabbade i Ukraina.

Vannforrodden 2015

Midsommarhelgen i Vännfors

Välkommen till ett traditionsenligt firande både på Midsommarafton och Midsommardagen!

Midsommarafton

På Midsommarafton hälsar
Vännfors byaförening genom
Midsommarkommitén oss alla välkomna
till fotbollsplanen Inibyn!

Kl. 12.00 Hjälps vi åt att smycka och
resa midsommarstången!
Ta gärna med blommor!
Kl. 13.00 Börjar dansen! Ta med
fikakorgen och ha en härlig picknick
i det gröna.

 

Midsommardagen

-Friluftsgudstjänst på ”Lunn”

Kl. 11.00  Vännfors EFS bjuder in till friluftsgudstjänst på ”Lunn”
Marie-Louise M Wållberg och Forsbackakören.
( Vid regn i Missionshuset)

-Vännforsroddens 40-års jubileum

Kl.13.00 börjar årets höjdpunkt när Vännforsrodden drar igång!

Hård kamp i Vindelälvens strömmande vatten!

Traditionsenlig roddstafett i
Byaföreningens traditionella roddbåtar på älven!
Försäljning av fika, glass, lotter mm.
Hoppborg till barnen!

Inträde 40 kr per vuxen (Under 18 år gratis)

Kontanter eller Swish

 

Varmt välkomna till vackra Vännfors!

 

 

Även detta händer i
Vännfors midsommarhelgen!