EFS

Missionshuset 2004

EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

Här hittar du inlägg från Vännfors EFS. 

Missionshuset

Missionshuset ca 1950

I Vännfors finns ett missionshus som fungerat som kyrkolokal under flera decennier. Missionshuset, då kallat bönhus, renoverades i början av 1950 talet. Här kan du läsa en avskrift av Ivan Palms tal vid återinvingngen av bönhuset 1952. Idag fungerar missionshuset som samlingslokal för allehanda aktiviteter i byn.

 

Boka missionshuset?

Bokningar görs hos Susan Palm   Mobilnr: 070-2166678  eller 0935-40008

Priser:
Entréplan: 500 kr
Projektor: 100 kr
Lilla salen och kök: 200 kr
Lilla salen: 100 kr
Dop: 500 kr för ej medlem i EFS
Källaren: 200 kr
Källare och kök (uppe) 200 kr + 100 kr.

De som hyr ansvarar för städning av de lokaler som använts. Susan informerar kring städningen, när lokalerna hyrs.

Tillsammans kan vi förändra världen

Bli Månadsgivare

Gör en automatisk överföring. Vännfors EFS har inrättat ett särskilt konto i Swedbank  8420 –2 693 360 590 – 6

Allt som kommer in går oavkortat till EFS aktuella hjälpverksamhet. Just nu, hösten 2017, stöder vi den insamling för Afrikas svältande som EFS och tidningen Dagen gemensamt startat:  ”Afrika svälter”. Du kan sen läsa rapport på byaföreningens hemsida hur mycket som kommit in.

Hjälp oss hjälpa.