Vägföreningen Inibyn

Vägföreningens styrelse består av:

Per-Ivan Palm (ordf.).   Per-Ola Moström (kassör).   Mattias Sjöström. Kajsa Lundström.   Jonas Abrahamsson.

Revisorer: Peter Nilsson och Sven-Olof Johansson

Tillsyningsmän: Carl-Johan Palm och Ivar Dahlström

Valberedning: Torbjörn Pettersson och Curt Granqvist

Årsmötet bestämde att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för 2011. För 2012 fastställdes Årsavgiften till 1000kr per fastighet och 500kr för sommarstugor.

Här hittar du inlägg från Vännfors vägförening Innibyn.