Vännforsleden

Våren 2012 fick Vännfors byaförening stöd från länsstyrelsens LONA-projekt till att ”bygga ihop Vindelälvsleden och Vännfors naturreservat med en vandringsled.” Totalt beviljades föreningen tillsammans med Vännäs kommun 130 500 kr. Det stöd som beviljats är ca 50% av vad den totala kostnaden beräknas till. De övriga 50% är det arbete som kommer att läggas ned. Här kan du läsa länsstyrelsens motiv till beslutet.

Karta över vandringsleden

Karta vandringsleden

Den rosa linjen visar var vi i Vännfors byaförening ska bygga den nya vandringsleden. De röda strecken visar de delar som länsstyrelsen ansvarar för att färdigställa.

Vi behöver bli fler!

Arbetet påbörjades sommaren 2012 och ska färdigställas under 2013.  Det behöver röjas, grävas, byggas spångar och handledare osv. Det största projektet är byggandet av två broar. Vi behöver frivilliga som kan få arbetet att gå framåt. Kontakta naturreservatskommittén om du vill veta mer.

Bilder från Vännforsleden

Tack!

Ett stort tack till alla berörda markägare som låter oss bygga vandringsleden över er mark. Vi tror att leden kommer att bli till stor glädje för många.