Vännforsleden

Upptäck Vänfors naturreservat genom den natursköna vandringsleden som kopplar ihop reservatet med Vindelälvsleden.

Våren 2012 fick Vännfors byaförening stöd från länsstyrelsens LONA-projekt till att ”bygga ihop Vindelälvsleden och Vännfors naturreservat med en vandringsled. Här kan du läsa länsstyrelsens motiv till beslutet.

Karta över vandringsleden

Karta vandringsleden

Den rosa linjen visar var Vännfors byaförening har byggt nya vandringsleden. De röda strecken visar de delar som länsstyrelsen ansvarar för att färdigställa.

Bilder från Vännforsleden

Tack!

Ett stort tack till alla berörda markägare som låtit oss bygga vandringsleden över er mark. Vandringsleden är till stor glädje för många.