Vattenförening

Det är vi som sitter i styrelsen för vattenföreningen i Vännfors.

Ordförande: Greger Sjöström
Kassör: Kurt Granqvist
Sekreterare: Åsa L Strandberg
Ledamot: Hjalmar Laudon
Ledamot: Per-Jonas Palm

Tillsyningsmän: Patrik Nilsson, Lars-Gunnar Helgesson, Kurt Granqvist

Du når oss via e-post vannforsvatten@hotmail.se

Här hittar du våra inlägg.

Årsmötesprotokoll från vattenföreningens årsmöte 2011 kan du hämta här (filen är i pdf format).