Renoveringen av tennisplanen

Vännfors TK initierade 2019 att rusta upp tennisplanen med omasfaltering och ommålning. Förra året fick tennisklubben bidrag från landsbygdsprogrammet och bygdemedel för att genomföra detta. Kostnadsberäkningarna som låg till grund för bidragen byggde på offerter från 2020. 

Banan är sedan i augusti 2022 asfalterad om men prisökningar på 87.000 kr för material och arbete har gjort att vi får avvakta med målning och slutfinish. Vännfor tennisklubb har sökt ytterligare bidrag och för en dialog med kommunen om ytterligare finansiering men beslut fattas först i december. 

Tack vare stöd från Vännfors Bygg, Wallhalla Bed & Breakfast, Celeci AB, Ceres Wållberg och ett eget kapital har vi nu möjligheter att betala för etapp 1. För att kunna få banan spelduglig så måste den först målas vilket rör sig om en kostnad på 60.000kr. Ommålning sker sommaren 2023 om finansieringen har löst sig.

Vännfors tennisklubb hoppas att tidigare medlemmar fortsätter och att fler blir medlemmar för att klara arbetet och möjliggöra för en nystart av verksamheten när upprustningen är färdig. Bl. a. finns planer på tennisskola.

Vännfors tennisklubb

Vännfors tennisklubb och Vännfors byaförening har träffats och diskuterat tennisbanans framtid. Det positiva beskedet från mötet är att det tycks finnas förutsättningar för att tennisklubben ska leva vidare.

Vi ser gärna att fler nyttjar tennisbanan, både barn, ungdomar och vuxna. Om du inte redan är medlem i Vännfors tennisklubb kan du bli det redan nu för endast 100 kr per familj och år. Mer info här

Du som medlem bokar enkelt tennisbanan via länken.

Ut och spela tennis vid vårt vackra naturreservat!

Tennisbanan målas om

Tennisbanan har fått en ansiktslyftning.

Tennisbanan har under slutet av maj början av juni fått en ansiktslyftning. Banan har målats om. Pga regnet spolades delar av målningen bort (delar av det gröna fältet), så arbetet är inte helt slutfört. Banan är dock tillgänglig för spel. Läs mer om banan och  tennisklubben under föreningar i Vännfors uppe till höger.

.Hej.

Från Vännfors Tennisklubb

Planerat 35-års jubileum som var planerat sommaren 2015 blir tyvärr ej av.

Orsak; De personer/aktörer som var tillfrågade kunde ej ställa upp.

Vännfors TK beklagar, vi får återkomma med annat arr.