Välkommen på extra årsmöte för byaföreningen!

Välkommen till extra årsmöte för Vännfors byaförening

17 mars kl. 18.30 i Vännfors missionshus

Eftersom vi inte kunde välja någon ordförande och kassör på ordinarie årsmöte behöver vi hålla ett extra årsmöte för Vännfors byaförening. 

DAGORDNING

Mötets öppnande 
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner 
Val av ordförande för föreningen
Val av kassör för föreningen 
Val av firmatecknare 
Övriga frågor 
Mötet avslutas 

Om du vill anmäla ett förslag till årsmötet i förväg kan du kontakta styrelseordförande Elisabeth Mach, telefon 070-48 15 149 eller info@vannfors.se 

Välkommen till Årsmöte för Vännfors byaförening

Ännu ett år har gått och det är dags för årsmöte. 
Den 18 februari kl. 18.30 hålls årsmöte för byaföreningen i Vännfors missionshus

Om du vill anmäla ett förslag till årsmötet i förväg kan du kontakta styrelseordförande Elisabeth Mach, telefon 070-48 15 149 eller info@vannfors.se 

Byaföreningen bjuder på hembakat fika!

Välkomna!

Dagordning för Vännfors byaförenings årsmöte

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 2. Val av två justeringspersoner för årsmötet 
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 4. Föredragning av kommittéernas verksamhet 
 5. Diskussion om användning av roddbåtarna 
 6. Ekonomisk berättelse 
 7. Revisorernas berättelse 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 9. Val av ledamöter i styrelsen 
 10. Val av ordförande för styrelsen 
 11. Val av kassör för föreningen 
 12. Val av firmatecknare 
 13. Val av kommittéer 
 14. Val av en revisor och en revisorsersättare
 15. Val av valberedning 
 16. Fastställande av medlemsavgift 
 17.  Årsmötets förslag till föreningens verksamhet och budget 2024 och medlemmarnas förslag. 
 18. Övriga frågor

Årsmöte Vännfors byaförening 

Välkommen till årsmöte fö Vännfors byaförening

31 januari 2016 kl 18.30 i Vännfors missionshus.

Här hittar du kallelse och dagordning.

Ta chansen att göra din röst hörd och engagera dig i byns aktiviteter och utveckling. Kom med dina idéer för byaföreningens fortsatta arbete.

Byaföreningen bjuder på tårta!

Välkomna!

Har du frågor och funderingar kontakta styrelseordförande Maria Garcia Palm tel 0767-950 688 eller mariagarciaguate@yahoo.com

Kom ihåg!

Nu är det nytt år och dags att betala medlemsavgiften.

Medlemskapet kostar 75 kr för enskild och 150 kr för familj. Betala medlemsavgiften till plusgiro: 431 49 79-8. Märk betalningen med namn, antal familjemedlemmar och ålder på barnen (ex. Fam Andersson, 4 pers, 8, 10 år).

Ju fler som betalar medlemsavgiften desto fler aktiviteter kan vi göra.

Årsmöte Vännfors byaförening

Välkommen till årsmöte för Vännfors byaförening 9 februari 2014 kl 18.30 i Vännfors missionshus

Byaföreningen har en större summa pengar att investera till förmån för bybornas trivsel. Styrelsen önskar därför att medlemmarna till årsmötet funderar på om det finns något särskilt som saknas i byn. Våra förslag är:

  • skapa en beachvolleyplan eller bouleplan vid fotbollsplanen,
  • byastuga tillsammans med Spöland.
  • nya bryggor

Byaföreningen bjuder på fika!

 Välkomna!

Har du frågor och funderingar kontakta styrelseordförande Johanna Palm, tel 070-585 19 71 eller johanna.palm@vannfors.se

Årsmöte Vägförening ”innibyn” och vägen sladdas

Vägföreningen ”innibyn” bjuder in till årsmöte.
16 juli kl 19.00 i Vännfors missionshus.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Föreningen bjuder på kaffe!

Varmt Välkomna!

Vägen sladdas

Styrelsen har beslutat att vägen sladdas under v. 28. Detta kommer att innebära vissa störningar. Hoppas att ni har överseende med detta.

Styrelsen har även beslutat att köpa in en egen vägsladd.

Årsmöte byaföreningen

Välkomna på årsmöte för byaföreningen den 10 februari kl 18.30 i Vännfors missionshus. Styrelsen bjuder på kaffe och tårta.

Ta chansen att påverka och föra fram dina åsikter gällande föreningens arbete det gågna och kommande året.

Dagordning har delats ut i allas brevlådor. Har du frågor eller funderingar kontakta ordförande Johanna Palm på tel 070-585 19 71 eller e-post johanna.palm@vannfors.se