Välkommen på extra årsmöte för byaföreningen!

Välkommen till extra årsmöte för Vännfors byaförening

17 mars kl. 18.30 i Vännfors missionshus

Eftersom vi inte kunde välja någon ordförande och kassör på ordinarie årsmöte behöver vi hålla ett extra årsmöte för Vännfors byaförening. 

DAGORDNING

Mötets öppnande 
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner 
Val av ordförande för föreningen
Val av kassör för föreningen 
Val av firmatecknare 
Övriga frågor 
Mötet avslutas 

Om du vill anmäla ett förslag till årsmötet i förväg kan du kontakta styrelseordförande Elisabeth Mach, telefon 070-48 15 149 eller info@vannfors.se