Välkommen till Årsmöte för Vännfors byaförening

Ännu ett år har gått och det är dags för årsmöte. 
Den 18 februari kl. 18.30 hålls årsmöte för byaföreningen i Vännfors missionshus

Om du vill anmäla ett förslag till årsmötet i förväg kan du kontakta styrelseordförande Elisabeth Mach, telefon 070-48 15 149 eller info@vannfors.se 

Byaföreningen bjuder på hembakat fika!

Välkomna!

Dagordning för Vännfors byaförenings årsmöte

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 2. Val av två justeringspersoner för årsmötet 
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 4. Föredragning av kommittéernas verksamhet 
 5. Diskussion om användning av roddbåtarna 
 6. Ekonomisk berättelse 
 7. Revisorernas berättelse 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 9. Val av ledamöter i styrelsen 
 10. Val av ordförande för styrelsen 
 11. Val av kassör för föreningen 
 12. Val av firmatecknare 
 13. Val av kommittéer 
 14. Val av en revisor och en revisorsersättare
 15. Val av valberedning 
 16. Fastställande av medlemsavgift 
 17.  Årsmötets förslag till föreningens verksamhet och budget 2024 och medlemmarnas förslag. 
 18. Övriga frågor