Årsmöte Vännfors byaförening 

Välkommen till årsmöte fö Vännfors byaförening

31 januari 2016 kl 18.30 i Vännfors missionshus.

Här hittar du kallelse och dagordning.

Ta chansen att göra din röst hörd och engagera dig i byns aktiviteter och utveckling. Kom med dina idéer för byaföreningens fortsatta arbete.

Byaföreningen bjuder på tårta!

Välkomna!

Har du frågor och funderingar kontakta styrelseordförande Maria Garcia Palm tel 0767-950 688 eller mariagarciaguate@yahoo.com

Kom ihåg!

Nu är det nytt år och dags att betala medlemsavgiften.

Medlemskapet kostar 75 kr för enskild och 150 kr för familj. Betala medlemsavgiften till plusgiro: 431 49 79-8. Märk betalningen med namn, antal familjemedlemmar och ålder på barnen (ex. Fam Andersson, 4 pers, 8, 10 år).

Ju fler som betalar medlemsavgiften desto fler aktiviteter kan vi göra.