Vännfors Vägsamfällighet Inibyn bjuder in till årmöte

Tisdag 12:e juni kl 19:00 i Vännfors missionshus. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vägföreningen bjuder på fika.

Välkomna!