Förstudie biosfärsområde i Vindelälvsdalen

Sedan augusti 2013 pågår en förstudie som undersöker möjligheterna för Vindelälvsdalen att bli ett biosfärområde enligt Unescos kriterier. Här är ett första nyhetsutskick från förstudien.

I augusti anlitades en projektledare för att leda en ettårig studie med syftet att utreda förutsättningarna för Vindelälven att bli ett biosfärområde. Förstudien finansieras till stor del av Världsnaturfonden men även Länsstyrelsen Västerbotten och kommunerna längs älven bidrar med personella resurser i projektet.

Läs mer

Gudstjänst

EFS bjuder in till gudstjänst med Marie-louise Marsjögård i Vännfors missionshus. Fredag 18 oktober kl. 19.00

Välkomna!

Publicerat i EFS | Etiketter

Arbetsdag på vandringsleden

Lördag den 24 augusti kl.09.00 samlas vi vid tennisbanan för att göra den andra arbetsdagen. Vi håller på till ca kl.14.00.
Det behövs fler frivillliga om vi ska hinna göra klart leden i höst, det finns jobb för alla.
Toppen att flera uppdrag jobbats med under sommaren, bl.a det stora broprojektet vid Djupbäcken som i stort sett är klart, ett bragdjobb minst sagt. Dessutom har flera spänger satts på plats.
Nu fortsätter vi med det som återstår, bl.a ska en bro och en trappa byggas på den södra delen av leden, några fler spänger och handledare, plus en hel del annat. Det mesta av materialet ska transporteras ut före arbetsdagen.

Byaföreningen bjuder på lunch.

Kontakta Kenneth för ytterligare information, mobil 070-6449344

Varmt välkomna!
Kommitèn för vandringsleden /Kenneth, Lars och Hjalmar