Kräftpest i Vindelälven

Kräftpest började misstänkas i Umeälven och Vindelälven 2009. 2011 konstaterades förekomsten av kräftpest.

Under sommaren och hösten 2013 kommer ansträngningar att göras primärt i syfte att lokalisera källan till kräftpesten. Enligt länsstyrelsens bedömning är det osannolikt att smittan kommer från något annat än olagligt utplanterade signalkräftor i eller uppströms det område inom vilket smittan konstaterats (från havet upp till övre delen av Vännforsen). Både provfisken i syfte att fånga signalkräftor men även inventera flodkräftor samt sumpning av osmittade flodkräftor kommer att genomföras. Läs mer här.