Förstudie biosfärsområde i Vindelälvsdalen

Sedan augusti 2013 pågår en förstudie som undersöker möjligheterna för Vindelälvsdalen att bli ett biosfärområde enligt Unescos kriterier. Här är ett första nyhetsutskick från förstudien.

I augusti anlitades en projektledare för att leda en ettårig studie med syftet att utreda förutsättningarna för Vindelälven att bli ett biosfärområde. Förstudien finansieras till stor del av Världsnaturfonden men även Länsstyrelsen Västerbotten och kommunerna längs älven bidrar med personella resurser i projektet.

Under förstudien som löper till och med juli 2014 kommer följande frågor att behandlas:

 •  Har Vindelälvsdalen de kvaliteter som behövs enligt Unescos riktlinjer?
 • Finns det lokala engagemang som är en förutsättning för biosfärområden?
 • Vilken verksamhet finns i Vindelälvsdalen idag och vilken verksamhet vill vi ha i älvdalen framöver?
 •  Vilka förutsättningar finns för att utveckla forskning och utbildning i älvdalen?
 • Hur ska ett biosfärområde för Vindelälvsdalen avgränsas?
 • Hur ska arbete i ett biosfärområde organiseras och var kan ett framtida biosfärkontor inrymmas för att möjliggöra delaktighet i hela området?

Erfarenheterna från arbetet med förstudien kommer att sammanfattas i en rapport som kommer att ligga till grund för beslut om hur arbetet skall drivas vidare.

Platsar Vindelälvsdalen som biosfärsområde?

Möten planeras i samhällen längs Vindelälven för att få ta del av Vindelälvsbornas kunskap om de värden som finns i älvdalen och för att få höra vad man i byarna menar att hållbar utveckling av Vindelälvsdalen skulle kunna innebära. På dessa möten kommer det givetvis också att berättas mer om Unescos program ”Människan och Biosfären” med exempel från biosfärområden runt om på jorden. Alla är varmt välkomna att komma för att lyssna, fika och diskutera! Vilka natur- och kulturvärden finns i Vindelälvsdalen? Vad är hållbar utveckling för oss som lever längs Vindelälven? Hur bör ett framtida biosfärområde se ut och avgränsas?

Tid och plats för möten längs älven

 • 11 november Gargnäs, Församlingshemmet, kl. 18.00-21.00
 • 12 november Blattniksele, Biffen, kl. 18.00-21.00
 • 14 november Rusksele, Blåklockan, kl. 18.00-21.00
 • 19 november, Sorsele bibliotek, kl. 18.00-21.00
 • 20 november Vindelgransele, Myrstacken, kl. 18.00-21.00
 • 26 november Björksele, Föreningshuset, kl. 18.00-21.00
 • 27 november Vormsele, Hembygdsgården, kl. 18.00-21.00
 • 28 november Åmsele, Folkets hus, kl 18.00-21.00
 • 2 december Vännäsby, Glassbonden i Selet, kl. 18.00-21.00
 • 9 december Vindeln, Hotell Forsen, kl. 18.00-21.00
 • 12 januari Ammarnäs, Fältstationen, kl. 13.00-16.00

Läs mer i Nyhetsbrev från förstudien biosfärområde Vindelälvsdalen