Förstudie biosfärsområde i Vindelälvsdalen

Sedan augusti 2013 pågår en förstudie som undersöker möjligheterna för Vindelälvsdalen att bli ett biosfärområde enligt Unescos kriterier. Här är ett första nyhetsutskick från förstudien.

I augusti anlitades en projektledare för att leda en ettårig studie med syftet att utreda förutsättningarna för Vindelälven att bli ett biosfärområde. Förstudien finansieras till stor del av Världsnaturfonden men även Länsstyrelsen Västerbotten och kommunerna längs älven bidrar med personella resurser i projektet.

Läs mer