MEDLEMSMÖTE OM VÄNNFORSRODDEN

På årsmötet för byaföreningen beslutades att hålla ett medlemsmöte angående Vännforsroddens framtid. Diskussionen har pågått under ett antal år om huruvida vi ska fortsätta driva Vännforsrodden. 

Styrelsen för Vännfors byaförening bjuder därför in till medlemsmöte måndag 3 april kl 19 i Vännfors missionshus

Följande förslag lyftes på årsmötet: 

  • Att lägga ned Vännforsrodden
  • Att låta någon annan förening ta över 
  • Att vi hittar personer i byn som vill driva Vännforsrodden vidare

Styrelsen har även diskuterat möjligheten att att arrangera Vännforsrodden vart annat år själv och att en annan förening ges möjlighet att arrangera vart annat år mot hyra av båtarna.

Syftet med mötet är att komma fram till ett slutligt beslut kring Vännforsroddens framtid. Mötet är därför din chans att påverka. 

Om du är förhindrad att närvara  men vill framföra ett förslag kan du kontakta styrelsen på info@vannfors.se