Informations och trivselkväll vid Norrfors fisketrappa

Umeå fritid, Ume-/Vindelälvens Fiskeråd och Vattenfall AB hälsar er härmed välkomna för en trivselkväll vid Norrfors fisktrappa.
Torsdag 27 augusti Tid: 18:30 – 20:30

Program
18:30 – 19:00 Fika vid laxhoppet (se karta).
19:00 – 20:00 Guidad rundtur i området med tipspromenad.
20:00 – Frågor och korande av vinnaren i tipspromenaden.

Vänligen skicka ett mail, sms eller ring till Stefan Ågren och indikera hur många som kommer från ER förening.

Inbjudan och karta: Informations- och trivselkväll vid Norrfors fisktrappa 27 augusti

Med vänlig hälsning
Stefan Ågren stefan.agren@umea.se Tel: 0706 11 04 48

Vindelälvsdag

Vindelälvsdag i Ö.Vännfors 9 augusti 2014

Packa ryggsäcken med fika och fiskeredskap och kom till Ö.Vännfors och Vindelälven för en härlig dag med vandring och visning av den nybyggda Vännforsleden samt gratis fiske i älven och forsen.

Vännforsleden kl. 12:00-14:00

Den nya vandringsleden vilken sammanbinder de två nedersta forsarna i den vilda och vackra Vindelälven är nu färdigbyggd. Tack vare hårt arbete och trevlig samvaro har Vännfors Byaförening skapat ett sammanhängande ledsystem hela vägen in till Umeå via Vännforsens naturreservat, Långforsens strövområde och Tavelsjöberget.

Denna dag gör vi en gemensam vandring efter leden och berättar om hur älven och niporna formats under temat ”Älven, en resa från istiden”.

Fiske med guide kl. 14:00-16:00

Denna dag får du fiska gratis i älven och forsen (Vännforsen och Långforsen) och dessutom få instruktioner av fiskeguide. Ta med fiskeutrustning om du vill fiska (tunga drag rekommenderas)

För bägge aktiviterna gäller samling och parkering vid tennisbanan på Naturreservatet.

Ingen föranmälan. Vid frågor om de bägge aktiviteterna kontakta Kenneth Williamsson tel. 070-644 93 44

OBS! Ta med fika

Varmt välkomna!

Vännfors Byaförening/Vännfors Byamän-Samfällighetsförening

Kräftpest i Vindelälven

Kräftpest började misstänkas i Umeälven och Vindelälven 2009. 2011 konstaterades förekomsten av kräftpest.

Under sommaren och hösten 2013 kommer ansträngningar att göras primärt i syfte att lokalisera källan till kräftpesten. Enligt länsstyrelsens bedömning är det osannolikt att smittan kommer från något annat än olagligt utplanterade signalkräftor i eller uppströms det område inom vilket smittan konstaterats (från havet upp till övre delen av Vännforsen). Både provfisken i syfte att fånga signalkräftor men även inventera flodkräftor samt sumpning av osmittade flodkräftor kommer att genomföras. Läs mer här.