Inbjudan till informationsdag i smoltfällan och laxtrappan i Norrfors

Ume-Vindelälvens Fiskeråd inbjuder fiskerättsorganisationer och medlemmar längs
Ume-Vindel/Laisälven till informationsdag, dvs. medlemmar i Vännfors Byamän

Tid: lördag den 2 juni kl 10:00-ca. 15:00

Plats: Smoltfällan i Spöland samt Norrfors (Vi samlas vid smoltfällan i Spöland senast kl 10:00)

Fiskerådet bjuder på lunch vid Slöjdarnas Hus (ca. kl 11:30). Anmälan om lunch lämnas
senast 28 maj till Kenneth Williamsson 070-6449344 eller Lars Wållberg 0739-831279.

Vid frågor kontakta

Stefan Ågren
Tel: 090-161649, 0706-110448
E-post: stefan.agren@umea.se

Daniel Holmqvist
Tel: 0950-16414, 0706-084540
E-post: daniel.holmqvist@lycksele.se

Hemsida: www.vindelalvsfiske.se