Tennisklubben

Vännfors Tennisklubb en idrottsförening med huvudinriktning att aktivera och stödja ungdomsidrott och speciellt de i byn som är intresserade av tennis, men även annan idrott som kan bedrivas på en tennisbana, ex innebandy-utomhus, fotbollstennis m.m.

I Vännfors sker för närvarande en generationsväxling ,vilket betyder att det finns och kommer många barn och ungdomar som kräver en meningsfull fritidssysselsättning.

Tennisklubben är för närvarande den enda idrottsföreningen i byn och förhoppningen är att så många som möjligt ska engagera sig i klubben och därigenom verka för att banan och aktiviteter på banan kan fortgå många år framåt.

Tennisbanan i Vännfors.

Naturligtvis är tennisbanan öppen för alla som löser medlemskort och följer uppsatta regler. Alla, oavsett var du bor är välkommen att bli medlem och därmed nyttja banan.

Kontakta någon i styrelsen för ytterligare information.

Här hittar du inlägg från tennisklubben.

Historia

Vännfors tennisklubb bildades i samband att en tennisbana i asfalt anlades 1980. Huvudmannen till banans tillkomst är enligt Manfred ”Manne” Lundström, Karel Miskowsky, som på den tiden var bosatt i byn.
Läs mer…

Bli medlem

Som medlem har du rätt att boka och spela så mycket du vill på banan, under förutsättning att uppsatta regler följs. Medlemsavgiften är (OBS! from 2015) 100 kr/år för både enskild och familj. Enklaste sätt att lösa medlemskap är att betala in på Bg 5633-4642, Vännfors TK. Vid betalning ange Ex:” Fam. Olle Ek 4 st” eller ”Enskild, Sven Björk”. Detta är viktigt för att vi ska kunna upprätta medlemsförteckning mot t.ex kommunen. Alternativt kan medlemskap lösas hos någon av Tennisklubbens styrelseledamöter.

Boka tennisbanan

Karta tennisbanan.

From JUNI 2015 gäller endast internetbokning av tennisbanan.  Enligt följande.

Klicka på dag när bokning planeras-då kommer ett timschema med klockslag fram- vill du boka ex.från kl 06.00-08.00, klicka på ”lila fältet 06:00 och 08:00” så visas start och finish tid i checkin rutan nere till höger. Där krävs att du anger uppgifter vem som bokat, klicka sedan på book now. På timschemat visas då med RÖTT FÄLT att timme 06 och timme 07 är bokad. Max 2 tim per medlem/dag föreslås.

Bokad tid kan bara tas bort av hemsidesadministratören. Ring Calle Wållberg tel: 070-609 69 21så hjälper han dig. 

Styrelse 2019

Ordförande : Carl-Anders Wållberg
Kassör: Anders Andersson
Sekreterare: Örjan Lindholm
Övriga ledamöter: Anders Andersson, David Pettersson, Peder Boman Per-Erik Nilsson
Hedersledamot på livstid: Manfred (Manne) Lundström

Årsmötesprotokoll

VTK Årsmöte 2019

VTK Årsmöte 2018