Information till roddlag

Lagledare för respektive lag ansvarar för att informera sina lagmedlemmar om nedanstående information.

Allt deltagande sker på egen risk.
FLYTVÄST skall alltid bäras av alla i båten! (medtag flytväst).

Laget består av minst 5 roddare + 1 gast.

Laguppställning måste inlämnas till roddledning minst 20min innan första start.

Totalt skall laget springa 1 sträcka och därefter ro 5 stäckor.

Startsträcka springs från roddområdet till badplatsen enligt snittsling av gast. (blå på karta)

  1. Sträcka 1 rodd från badplats ansluter till enkelsträcka (röd + grön på karta)
  2. Sträcka 2 parrodd (lila på karta)
  3. Sträcka 3 enkelrodd (grön på karta)
  4. Sträcka 4 enkelrodd (grön på karta)
  5. Sträcka 5 parrodd (lila på karta)

rodd mapp
Löpsträcka skall springas av gasten som sitter i båten under minst sträcka 1, löpning från roddområdet över gräsyta vidare via stig och över bro till badplats snitslad korridor (blå på karta)

Enkelrodd startar nedströms passerar ovan Fårholmen och nedan lilla holmen fortsätter uppströms rundar lilla holmen nedan Storholmen sedan nedströms mot start/mål.

Dubbelrodd startar nedströms passerar ovan Fårholmen och nedan lilla holmen fortsätter uppströms rundar mellan Hallholmen & Storholmen sedan nedströms mot start/mål.

Bryggchef genomför start & mål procedur och är enhällig domare.

Båtens flagga i aktern måste sitta på båten under hela roddtävlingen

Reservåra skall ligga på båtens botten.

TÄNK PÅ ATT INTE HOPPA I OCH UR BÅTARNA.

Vinnande lag erhåller 1000 kr att skänka till valfritt ändamål. Fyll gärna i bifogad fil och tänk ut en motivering i förväg.

Lycka till !