Kommitéer

Byaföreningens kommittéer ansvarar för att sköta och underhålla olika anläggningar eller att anordna återkommande aktiviteter. Kommittéerna väljs på årsmötet för ett år i taget. 

Revisorer:
Kenneth Williamsson
Ersättare: P-O Moström

Båtkommitté:
Niclas Strandberg

Barnaktiviteter:
Amanda Lindström
Amanda Ackemo
Frida Pettersson
Jennifer Ivesund
Kajsa Renberg
Elsa Kärrman

Midsommarkommitté:

Roddlagsansvarig:
Albin Strandberg 

Badplatskommitté:
Erik Wållberg och Emma Ådén
Annika Olofsson och Oskar Fjellner
Sara-Maria Björkholm och Erik Palm

Hemsideskommitté:
Martin Mach

Julgranskommitté:
Carl-Johan Palm

Fotbollsplanskommitté
Elisabeth och Martin Mach
Amanda Renström och Joel Dahlström
Anton Pettersson
Peter Rundblad (reserv)

Majbrasekommitté:
Carl-Johan Palm
Ivar Dahlström
Kenneth Williamsson

Lekplatskommitté:
Frida Fahlström och Anton Pettersson
Amanda Lindström och Joel Dahlström
Amanda Ackemo och Peter Rundblad

Skidspårskommitté:
Peter Bergström

Valberedning:
Emma och Niclas Elfving