Kommitéer

 

Kommittéer

Här hittar du kontaktuppgifter till byaföreningens kommittéer.

Revisorer:
Lars Walfridsson 070-512 23 26
Kenneth Williamsson 400 92
Suppleant: Lars Wållberg 400 46

Båtkommitté:
Lennart Johansson (sammankallande) 401 20
Niclas Strandberg

Midsommarkommitté:

Sara och Jonas Abrahamsson (sammankallande) 40051
Marie och Örjan Lindholm
Annika Olofsson och Oskar Fjellner
Sara-Maria Björkholm och Erik Palm

Roddlagsansvarig:
Kurt Degerman

Badplatskommitté: 

Per och Gun-Britt Wållberg (sammankallande) 0730-540 880
Erik Wållberg och Emma Ådén
Lena och Torbjörn Wållberg
Per-Ivan och Maria Palm

Hemsideskommitté:
Martin Mach

Julgranskommitté:
Carl-Johan Palm 400 08

Fotbollsplanskommitté
Johanna och P-J Palm (sammankallande) 500 190
Elin och Mattias Sjöström

Majbrasekommitté:
Carl-Johan Palm (sammankallande) 400 08
Ivar Dahlström
Lars Wållberg
Lennart Johansson

Lekplatskommitté:
Erik Wållberg och Emma Ådén
Sara Lundberg och Johan Frank
Anton Pettersson och Frida Fahlström
Johanna Tobiasson o Mikael Abrahamsson

Naturreservatskommitté:

Kenneth Williamsson (sam) 40092
Lars Wållberg
Hjalmar Laudon
Erik Palmqvist

Skidkommitté:

Peter Bergström (sammankallande) 401 10
(Paul Molander)

Valberedning:
Micael Abrahamsson 070-204 87 61
Lars-Gunnar Helgesson 400 61