Tennisklubbens historia

Vännfors tennisklubb bildades i samband att en tennisbana i asfalt anlades 1980. Huvudmannen till banans tillkomst är enligt Manfred ”Manne” Lundström, Karel Miskowsky, som på den tiden var bosatt i byn. Manne själv har också varit en stor tillgång till tennisbanans anläggning och drift.

Under banans första 10-15 år var den bokad mellan 300-400 timmar per år. Vid de första klubbmästerskapen som anordnades var det 25 spelare som deltog. Under 1990 talet avtog spelintresset dock. Dels beroende på att tennisbanan började bli rätt sliten och dels på att många av ungdomarna som varit aktiva flyttade från byn. Vid 2003 års årsmöte beslutades att försöka samla ihop pengar till en upprustning av tennisbanan, som i annat fall riskerades att rivas. Efter några intensiva planeringsveckor i maj-juni 2003 så hade Vännfors tennisklubb genom sponsorer och donationer från boende i byn lyckats skrapa ihop pengar till renoveringen.

Efter banans uppfräschning ökade bokningarna igen och Vännfors tennisklubb arrangerade fram till 2010 tennisträning för ungdomar. Pga svårigheter att hitta lämpliga ledare har ungdomsträningarna inte kunnat fortsätta.