Renoveringsarbete av väg!

Fredag 18 maj med start kl. 07.30 kommer ett omfattande renoveringsarbete av byavägen ”Inibyn” att genomföras.

Vi ber alla med angränsande gårdar att plocka undan tillhörigheter och flytta på bilar och annat  som finns nära vägen för att underlätta arbetet och undvika att något kommer till skada.

/ Vägföreningen

Frågor ang. detta? Kontakta Per-Jonas tel. 070-6247052