Valborg 2012

Valborg 2012 – Sångövning

Publiken fick också genomgå en sångövning under ledning av Per-Ivan Palm. Fotograf Martin Mach.