Valborg 2012

Valborg 2012 – Vännforskören.

Vännforskören under ledning av Per Wållberg underhöll. Fotograf Martin Mach.