Valborg 2012

Valborg 2012 – Sång

Vännforskören sjunger in våren. Fotograf Martin Mach