Valborg 2012

Valborg 2012 – Sång vid brasan

Vännforskören sjöng även vid brasan. Fotograf Martin Mach