Information från Vattenföreningen

Vattenföreningen har påbörjat arbetet med vårt vattenproblem. Vi kommer att anlita en vattenkonsult som ska hjälpa oss till en lösning. Under veckan kommer även tillsyningsmännen att rengöra vattenreservoaren. Detta kan eventuellt medföra ökad grumlighet i vattnet under senare delen av veckan.