Vägen öppen igen

Nu är vägen förbi Spöland, vid Finnbäcken, öppen igen. Det är den ena körbanan som öppnats.

Kör försiktigt och tänk på dem som jobbar på vägen!