Valborgsfirande i Vännfors

Kom och fira in våren i Vännfors missionshus kl. 19.30 tillsammans med:

Vännforskören under ledning av Per Wållberg
Barnkören
Per-Ivan Palm m.fl.

Varmkorv, kaffe

Brasan tänds ca 21.00

Välkommen!