Julens sånger

Lördag 20/12 kl.19.00 i Vännfors missionshus

Julens mest stämningshöjande sånger med
Vännforskören under ledning av
Per Wållberg

Per-Ivan Palm

Varmt välkomna!
(Söndag 21/12 kl.18.00 i Hössjö bönhus)