Invignings/Renoveringsfest i Missionshuset

Lördag 30 september kl. 19.00 i Vännfors missionshus

Medverkande:
Vännforskören under ledning av Per Wållberg
Barn och ungdomskören
Marie-Louise M Wållberg
Per-Ivan Palm
Kristina Eriksson

Servering: Kaffe och tårta

Varmt välkomna till en trevlig kväll!