Varborgsfirande i Vännfors

Välkommen att fira in våren med oss i Vännfors!

19.00 i Vännfors missionshus
Vårkonsert med Vännforskören och Per Wållberg
Marie-Louise Marsjögård
Servering: Varm korv, kaffe mm.

ca 20.45 Brasan tänds

Brasan