Totalt vattningsförbud råder

Totalt vattnigsförbud gäller tills vidare! 

Vi behöver alla hjälpas åt för att säkra vattenförsörjning framöver.

Mvh Vännfors centrala vattenförening

Kontaktperson: Per-Jonas Palm 070-6847809