Arbetsdag lekplatsen

14/6 kl 10:00
De som vill och kan samlas vid den nya lekplatsen vid kurvan Inibyn. Vi delar upp oss i grupper som ansvarar för olika arbetsstationer för att färdigställa den nya lekplatsen.

Om vi blir tillräckligt många eller får tid över kanske några också kan hjälpa till att snygga till runt badplatsen.