Missfärgat vatten

På grund av det missfärgade vattnet så kommer en tank med dricksvatten att ställas vid missionshuset och finnas där från ca kl 21.00.

Med vänlig hälsning, Vattenföreningen