Årsmötesprotokoll Vännfors centrala vattenförening

Nu kan du ta del av årsmötesprotokollet för Vännfors Centrala Vattenförening på vattenföreningens sida: https://www.vannfors.se/vattenforening/