Insamling av metallskrot

Vännfors byaförening har bokat en container för insamling av metallskrot. Från och med fredag 30 september till och med måndag 10 oktober kommer containern att stå utanför missionshuset. Alla är välkomna att lämna metall i containern.

Har du större grejer som behöver fraktas med traktor kan du kontakta Ivar Dahlström på tel. 070-282 32 27.

Det insamlade säljs till Kuusakoski. Ev. överskott från insamlingen tillfaller byaföreningen och används till att ordna gemensamma aktiviteter i byn.

Vid frågor maila info@vannfors.se eller ring/smsa Elisabeth på 070-48 15 149.