Loppis i missionshuset

Vännfors byaförening ordnar loppis i Vännfors missionshus.
Lördag 3 juni och söndag 4 juni. Kl. 11.00-16.00
Ett 10-tal försäljare har bokat bord.

Varmt välkomna!