Enkät om byaföreningens verksamhet

Vännfors byaförenings styrelse vill få bybornas åsikter om föreningens verksamhet. Vi vill därför att så många som möjligt besvarar denna enkät och kommer med tankar och idéer om vad vi ska göra för att byn ska bli ännu bättre att bo och leva i. Enkäten är naturligtvis anonym men om du vill vara med och arrangera någon aktivitet får du gärna lämna namn och telefonnummer eller e-postadress i slutet av enkäten.