Missionsafton

Söndag 3 februari kl.14.00
Vännfors missionshus

Per-Ivan Palm, Per Wållberg, Violet Palm inbjuder.
Välkommen!