Träff om vandringsleden

Vännfors byaförening har tillsammans med Vännäs kommun beviljats bidrag för att förlänga vandringsleden i naturreservatet och knyta ihop den med Vindelälvsleden. Arbetet påbörjades i somras men det finns fortfarande en hel del kvar att göra.

Den 7 april kl 19:30 träffas vi och pratar om vad som är gjort hittills och vad som ska göras under 2013. Alla som är intresserade är välkomna. Vi behöver frivilliga som kan få arbetet att gå framåt.