Styrelsen behöver hjälp!

Vännfors byaförenings styrelse hotas av utbrändhet och tar tacksams emot hjälp med att tjära båtar!
Två nya båtar står i ”likboa” och skall tjäras inom de närmaste två veckorna. Tjära och penslar finns på plats och hela båtarna förutom sittbänkarna skall penslas.

Är du intresserad och vill prova på detta ???
Kontakta Niclas 070-6890556